الفکا چیست؟

الفکا با عنوان الفبای موفقیت و کارآفرینی,سایتی در زمینه توسعه مهارت های فردی و در ادامه کارآفرینی است.الفکا در نظر دارد به عنوان یک مجله اینترنتی به جایگاه جامع ترین سایت کارافرینی فارسی دست یابد و آخرین اخبار,مقالات و آموزش های این حوزه را در اختیار کاربران خود قرار دهد.

الفکا به چه دلیل شکل گرفت؟

خلا یک سایت جامع که تمامی اخبار و مطالب حوزه های موفقیت و کارآفرینی را در بر بگیرد باعث شکل گیری این ایده شد,که خود ما چنین وبسایتی را راه بیندازیم.

الفکا شامل چه موضوعاتی است؟

در سه دسته محتوا خواهیم داشت:

قبل از شروع کسب و کار:توسعه مهارت های فردی را شامل می شود.مانند: انگیزش,خلاقیت,سلامت,هدف گذاری,برنامه ریزی و …

شروع کسب و کار:راهنمایی های عملی برای استارت کسب و کار.مانند: روش های اخذ مجوز,بهترین حالت ورود به بازار,بازارسنجی و…

مدیریت کسب و کار:راهنمایی هایی برای مدیریت بهینه کسب و کار.مانند: تبلیغات,بازاریابی,مدیریت نیروی کار,مدیریت مشتریان و…